Privacy Policy

Pravilnik o zasebnosti in varstvu podatkov

V turističnem in fotografskem društvu Endivja, Skrilje 26, 5263 Dobravlje, Slovenija (v nadaljevanju: društvo) spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, ki jih sporočite preko registracijskega obrazca in ki vsebuje izjavo o uporabi osebnih podatkov, skrbno varovali osebne podatke članov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uredbo GDPR in izjavo, ki opredeljuje načine in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke bomo uporabljali izključno za:

– vodenje evidence članstva,

– potrebe nemotene izpeljave programov društva

– objave na družabnih omrežjih (facebook, instagram, twitter),

– informiranje članov o novih programih in projektih društva.

Osebni podatki, kih jih društvo pridobi, so:

– Ime in Priimek,

– Datum rojstva,

– Naslov,

– Elektronski naslov,

– Telefon

Vsi omenjeni podatki se na sedežu društva shranjujejo trajno. Društvo lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporablja za namene statističnih analiz. Društvo lahko podatke uporabi za namene poročanja in prijavljanja na razpise za sofinanciranje in sponzoriranje društva. Društvo v primarni obliki podatke uporablja za nemoteno vodenje evidence članstva in programov društva. V primeru težav oz. nejasnosti pri organizaciji programov društva si pridržujemo pravico do vzpostavitve stika z obiskovalcem preko elektronske pošte, družabnih omrežjih ali telefona, da se težave ali nejasnosti odpravijo. Društvo podatkov o svojih članih in o ostalih članih, od katerih prejema osebne podatke, v nobenem primeru ne bo predalo nepooblaščenim osebam.

Podatki, ki jih društvo zbira in obdeluje, bodo razkriti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno in se podaljšuje vsako leto posebej s plačilom članarine. Če obstoječi član ne poravna letne članarine se ga briše iz evidence društva. Podatke, ki jih je obiskovalec vnesel v registracijski obrazec, trajno hranimo v računalniškem sistemu, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti! Registracijske obrazce v fizični oz. papirnati obliko shranjujemo na sedežu društva in so ustrezno varovani in zaščiteni.

Fotografije in video material, ki nastane med obiskom se uporablja za lastno in širšo promocijo, le s predhodno podpisano izjavo o rabi fotografij, ki jo člani podpišejo ob začetku obiska.

 

Kadarkoli lahko zahtevate:

– popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov: drustvo.endivja@gmail.com

– trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov: drustvo.endivja@gmail.com

– izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih hranimo o vas,  s posredovanjem pisne zahteve na naslov: drustvo.endivja@gmail.com

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov nas lahko kontaktirajte na naslov:

 

Turistično in fotografsko društvo Endivja,
Skrilje 26
5263 Dobravlje
Email: drustvo.endivja@gmail.com
Telefon: 040 166 042

 

 

Skrilje, 23. Maj 2018

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Pin It on Pinterest